پلیس می گوید که مظنون در بازداشت، قربانی پس از چاقو زدن بعد از ظهر در سنت کاترینز در حال بهبودی است

همیلتون

پس از حمله ای که بعد از ظهر پنجشنبه در مریت تریل در سنت کاترینز انجام شد، یک مرد دستگیر شد و یک نفر دیگر از جراحات چاقو در حال بهبودی است.

پس از حمله ای که بعد از ظهر پنجشنبه در مریت تریل در سنت کاترینز انجام شد، یک مرد دستگیر شد و یک نفر دیگر از جراحات چاقو در حال بهبودی است.

پلیس منطقه ای نیاگارا درست قبل از ساعت 3:30 بعد از ظهر به مسیر نزدیک جاده مارتیندیل و جاده اریون فراخوانده شد، جایی که ماموران مردی 47 ساله را با ضربات چاقو پیدا کردند.

او به بیمارستان منتقل شد و از آن زمان برای بهبودی در خانه مرخص شد.

یک مظنون 56 ساله کمی بعد از ساعت 10 شب پنجشنبه در خانه ای در منطقه وانسیکل جاده شمالی در نزدیکی خیابان بارتون دستگیر شد.

اتهام این مرد ضرب و جرح، ایجاد صدمه بدنی و ضرب و جرح با سلاح است.

از هر کسی که در مورد این حادثه اطلاعاتی دارد درخواست می شود با پلیس تماس بگیرد.

اصلاحات و توضیحات|یک نکته خبری ارسال کنید|