زن مرد ، مردی که به شدت مجروح شده بود در بازداشت پس از چاقو زدن در انتهای غرب

پلیس تورنتو گفت ، یک زن درگذشته و یک مرد در بازداشت است که به شدت مجروح شده است.

این رویارویی در حوالی یک تجارت در منطقه خیابان بلور غربی و خیابان شاو اتفاق افتاد. اندکی پس از ساعت 5 عصر پلیس به محل حادثه فراخوانده شد

وقتی مأموران وارد شدند ، زن را بدون علائم حیاتی یافتند. مأموران CPR را بر روی وی انجام دادند اما در صحنه مرگ او مشخص شد.

امدادگران تورنتو مرد را در شرایط جدی اما غیر تهدید کننده زندگی به بیمارستان منتقل کردند.

انتظار می رود بازرسان واحد قتل پلیس پرونده را تحویل بگیرند.

پلیس گفت این صحنه برای بررسی توسط کارشناسان در حال برگزاری است.

از هر کسی که اطلاعاتی در مورد چاقو کشنده دارد ، خواستار تماس با شماره تلفن 808-7400 (416) شود.