در مورد ژنیکوماستی چه می دانید؟

هرچند همین داروها از سوی اداره غذا و دارو تایید شده اند، امابه طور یگانه به جهت به کار گیری به جهت ژنیکوماستی تأیید نشده اند. پیشنهاد می شود به جهت همین جراحی حساس به دنبال جراحی اهمیت حقوق تحت که تجربه و مهارت به اندازه در این حوزه را ندارد نباشید چون عواقب آن می تواند زندگی شما را ذیل تاثیر قرار دهد به صورتی که گهگاه جراحت های ناشی از آن جبران ناپذیر خواهد بود. درجه چهار: بزرگی مشخص سینه همپا حساس پوست اضافی و زنانگی ظاهر سینه. اصولا پسر ها در سنین بلوغ در گیر تغییراتی در سینه های خویش می شوند، گاهی همین تغییرات و بزرگی در یک سینه و گاهی هم در دو سینه رخداد می افتد. علت ژنیکوماستی (بزرگی سینه در مردان) چیست؟ ژنیکوماستی وضعیتی میباشد که در آن بافت غده ، سینه مردان را تبارک می کند. نشان داده شده است که سوء تغذیه سبب ساخت یک محیط هورمونی می شود که ممکن میباشد سبب به ژنیکوماستی شود. آقایان در آغاز باید به یک وزن استوار رسیده باشند و رشد سینه هایشان تثبیت شده باشد آن گاه به جهت عمل ژنیکوماستي مراجعه نمایند. این اتفاق هنگامی میفتد که بافت غدد اکثر از بافت چربی رشد کنند. همین بیماری ممکن هست در مقطع نوزادی و بلوغ در پسران به طور معمول در هم اکنون پرورش ساخت شود. ژنیکوماستی Gynecomastia یا این که تبارک شدن پستان مردانه که به آن پهناور شدن خوش خیم پستان مردان هم می گویند، رشد غیر طبیعی غدد پستان و در غایت پهناور شدن یک یا هر دو پستان مردان هست که می تواند در نوزادی، در نوجوانی و مقطع مسنی صورت گن برای عمل ژنیکوماستی دهد. تبارک شدن ممکن میباشد در یک طرف عمده باشد حتی درصورتیکه هر دو طرف سرگرم باشند. درصورتیکه خلل باقی ماند، جراحی صرفا گزینه خواهد بود. در صورتی که شما هر نوع سوالی در رابطه اساسی چه جایی و روش استعمال از ژنیکوماستی و طب سنتی دارید، می توانید حساس ما در کاغذ وب تماس بگیرید.