تعمیر برج خنک کننده – ایده چین

حساس رعایت همین دو نکته و طراحی ایده آل، گنجایش برودتی براساس همین سه فاکتور دارای معلوم می گردد. به مراد نظارت گنجایش برج خنک کننده باید ابتدا ظرفیت برودتی سیستم را برآورد نمود. برج خنک کن مدار گشوده به سیستمی گفته می شود که آب را بوسیله یک سیکل گشوده (به نظر انتقال دانسیته ) خنک می کند. مقصود از دمای مرطوب کولینگ تاور به عبارتی دمایی می باشد که مهم بخار آب تغلیظ شده ادغام گشته و به هوای اشباع (رطوبت 100) هم معروف می باشد. به اختلاف دمای آب سرد خروجی از کولینگ تاور و دمای هوای مرطوب درون برج خنک کننده دمای approach گفته می شود. اختلاف فشار در میان بخار موجود در هوا و هوای خشک، نیرو محرکه خنک سازی داخل برج به حساب می آید. 5. مقدار تخلیه آب داخل تشتک که اهمیت TDS بالاست، به این مراحل بلودان تشتک گویند. 2. پکینگها و تشتک و نازل ها بصورت زمان ای تماشا شوند و در رخ وجود رسوب از مواد شیمیایی رسوب زدا به کارگیری گردد. 2. رسوب و گرفتگی شدید در لولههای کندانسور دستگاههای خنک شونده. برای انتخاب حداکثر غلظت این املاح معدنی که می قدرت سوای تولید رسوب در آب موجود باشد می بایست آب جبرانی کاملا بررسی گردد. کولینگتاور اهمیت ساخت یک تراز تبادل حرارت پهناور منجر تبخیر درصدی از آب میگردد. هرچه قطرات آب کوچک تر و عمده باشند تراز تماس و زمانه بیشتری ساخت می شود. سپس از تماس مهم آب و رطوبت زنی به رخ اشباع از قسمت دیگر (فن استک) خارج می گردد. آب در همین جور از سیستمها توسط یک سری نازل بر بر روی سطح ها خنک کننده یا این که پکینگ ها پاشش می کند و در اثر افت دما از خروجی تشتک آن بیرون می گردد. منظور از دمای برج خنک کننده همان دمایی می باشد که به وسیله یک دماسنج کارگزاشتن شده بر روی خروجی تشتک برج خنک کن سوای هیچ مداخله دیگری به تصویب می رسد. دمای برج خنک کننده شامل دمای خشک و دمای مرطوب از با بالایی برخوردار است. اسباب یدکی برج خنک کننده چه کاربردی دارند؟ در طراحی برج خنک کننده از دسته مدار گشوده و یا این که مدار بسته باید به همین دو دسترسی داشته باشیم تا سیستم کولینگ مناسب کاربری شما را طراحی و ساخت نماییم. 2. کمتر دمای آب تا نزدیکی دمای مرطوب محیط. نکته دوم همین میباشد که اختلاف دمای ورودی و خروجی از یک حد معین نمی تواند تخطی کند. چنانچه شما هر جور سوالی در ارتباط حساس چه جایی و شیوه استفاده از برج خنک کننده صنعتی دارید، می توانید اصلی ما در صفحه وب تماس بگیرید.