Monthly Archives دسامبر 2020

یخچال و فریزر Parkdale بعد از اینکه شهر مجبور به حرکت شد خانه جدیدی پیدا می کند

یخچال و فریزر Parkdale بعد از اینکه شهر مجبور به حرکت شد خانه جدیدی پیدا می کند
یخچال و فریزر Parkdale بعد از اینکه شهر مجبور به حرکت شد خانه جدیدی پیدا می کند

یک یخچال اجتماعی در پارکدیل که هفته گذشته توسط شهر تعطیل شد ، دارای یک خانه جدید در املاک خصوصی در انتهای غرب است.

این یخچال اکنون در خیابان 269 دون ، جنوب کوئین استریت وست ، روبروی بار شراب Nice Nice و Extra Burger ، میزبانان جدید آن واقع شده است. یخچال بر اساس این اصل کار می کند: “آنچه لازم دارید بردارید. آنچه را که می توانید بگذارید.”

طبق گفته جلیل بخاری ، سازمان دهنده و بنیانگذار Community fridges تورنتو ، پس از آنكه شهر دستور داد یخچال را از محل قبلی خود در پیاده رو مقابل فروشگاه لباس Black Diamond Vintage ، در 1614 Queen St. W...

Read More