نوامبر 25, 2020

خبرگزاری تلگرام فارسی

سایت خبری تلگرام فارسی

2 نفر پس از تصادف اتومبیل در برانت کشته شدند

عصر روز گذشته در اثر تصادف دو اتومبیل در شهرستان برانت ، دو نفر کشته شدند.

ساخت و ساز پلیس استانی انتاریو. کن جانستون گفت که افسران تقریباً در ساعت 7:45 بعد از ظهر در جاده ونسا ، غرب خیابان سیمکو و بزرگراه 24 به گزارش تصادف پاسخ دادند.

جانستون به سی بی سی نیوز گفت دو اتومبیل درگیر شده اند.

فیلم از صحنه نشان می دهد که یکی از وسایل نقلیه در کنار خود قرار گرفته است.

پلیس می گوید دو راننده را کشته پیدا کرد.

جانستون تأیید کرد که یک قربانی ساکن استونی کریک بوده و دیگری از اهالی نورفولک است.

مشخص نیست که چند وسیله نقلیه درگیر شده اند و آیا آسیب دیگری وجود دارد.

جانستون گفت: “افکار و دعاهای ما در این زمان به خانواده ها می رسد.”