علت گرفتن پیستون و خرابی پیستون و روش های تعمیر آن

پیستون چه جنسی دارد؟ ۴ رینگ پیستون چیست و چه وظایفی دارد؟ از آنجایی که حلقه پیستون و بوش ، علائم فساد مشترکی دارند اصلی انجام این آزمون میتوانید مطمئن شوید که مشکل از حلقه پیستون می باشد. علامت ها خرابی بوش و حلقه پیستون مشابه می باشد. یکی از دیگر از آرم های ضعیف شدن پیستون و رینگ و یا گشاد شدن بوش، کاهش شدن قدرت موتور است. این موجب می شود موتور اقتدار خویش را از دست بدهد. صرفا یک مکانیک با تجربه میتوان همین کار سخت را انجام دهد و چند ساعت زمان می برد. درصورتیکه علاوه بر خروج دود آبی از اگزوز، صدای غیر عادی در کارکرد موتور وجود داشته باشد، و یا اینکه موتور بد کار کند (تک کارکند)، احتمال شکستن حلقه پیستون را هم می بایست در حیث گرفت. درصورتیکه فشار ارتقاء پیدا کرد، مشکل از حلقه پیستون اتومبیل می باشد. اگر متوجه دود غلیظی شدید که آبی-خاکستری یا این که سفید- خاکستری می زند، نشان دهنده همین هست که ماشین به روغن سوزی افتاده است. مهمترین و متداولترین نماد فساد بوش، پیستون رینگ، روغن سوزی موتور می باشد که در همین شرایط دود آبی از اگزوز بیرون می شود و روغن موتور در فواصل زمانی کوتاه کم می کند. همانطور که میدانید، اگر پیستون و بوش فرسوده بشوند یا بشکنند، روغن شروع به نشت در محیط احتراق خودرو می کند. هنگامی که پیستون و حلقه و بوش ماشین زخم ببیند، فشار کمتر پیدا می کند. حلقه های پیستون انواع متمایز دارا‌هستند که وظایف متفاوتی را انجام می دهند. هنگامی که شما آغاز میزنید و سوخت وارد سیلندر موتور می گردد , پیستون و رینگ پیستون به وسیله میل لنگ به سمت بالا هل دیتا شده و بنزین یا گاز را به شدت در سر سیلندر متراکم می‌کند . اساسی وجود سوختن بنزین، این پیشرانه از سیستم احتراق تراکمی بنزین (GCI) بهره میبرد؛ به این معنا که با جرم مخلوط سوخت و هوا همراهبا گازهای خروجی داغ باقیمانده که بهعمد در سیلندرها گیر افتادهاند، ترکیب سوخت و هوا داغ شده و همین سبب ساز اشتعال سوخت میشود. چنانچه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت اطلاعات بسیار بخش اعظم در آیتم پیستون زانتیا ۱۸۰۰ لطفا به بازدید از وب تارنما ما.