راهنمای تشخیص معایب پیستون

نکته مهم: رواداری ناکافی می­تواند سبب ساز قفل شدن پیستون در درون سیلندر شود. 1- کاهش مرحله تماس بین پیستون و جداره سیلندر تا دست‌کم ممکن : ارتقا سطح تماس به معنای افزایش اصطکاک بوده و زخم های جدی را به دنبال خواهد داشت ؛ شایان ذکر است که رینگ ها شاید بعد از مدتی ساییده شده و همین امر هم می تواند سبب به ارتقا اصطکاک گردد . پیستون پهن قطعهای میباشد که قطر بیشتری داشته و همینطور شاتون بسیار بلندی دارااست که همین طراحی برای ساخت اقتدار 4 برابر میباشد . هنگامی تسمه تایم ببرد، ریتم باز و بسته شدن سوپاپ ها بهم میریزد و درصورتیکه دور موتور بالا باشد، بسته به طراحی موتور به احتمال زیاد سوپاپ حیاتی مرحله رویی پیستون عکس العمل میکند و منهای شکسته شدن خود سوپاپ سبب زخم دیدن پیستون هم میشود. همین رینگها که شیاردار یا سوراخدار طراحی میشوند، از تکثیر روغن بر روی دیواره سیلندر و مصرف بیش از حد و غیرضروری آن جلوگیری میکنند. رواداری بیش از حد هم می­تواند سبب ساز افت کمپرس و افزایش سر و صدای پیستون میشود. بیش از 60 درصد اصطکاک داخل موتور از حرکت مجموعه پیستون ناشی می شود ، براین اساس این نصیب از اصلیترین بخشهای تمرکز برای بهبود عملکرد موتورها است. مسئولان Achates داعیه می‌نمایند که پیشرانههای پیستون متقابل این کمپانی دربین ۳۰ تا ۵۰ درصد کارآمدتر از پیشرانههای بنزینی و دیزلی ساده هستند و ساخت آنها ۱۰ درصد ارزانتر از پیشرانه V6 سوپرشارژ اهمیت به عبارتی مقدار فعالیت انجامشده است. شیار رینگ یک تورفتگی بر بر روی گوشه و کنار بیرونی همین قطعه است، که به جهت قرارگیری رینگ تعبیه شده پیستون تقویتی پراید است. همین بدان معناست که لقی در این پیستون میبایست اندکی بخش اعظم از لقی در پیستونهای چدنی باشد، غالبا به جهت دوری از انبساط پیستونها از روشهای مخصوصی استفاده میگردد که در تحت چهار روش رایج آنان را به اختصار میکنیم. درصورتیکه شما هر مدل سوالی در رابطه اساسی چه جایی و شیوه استعمال از پیستون فورج 206 دارید، می توانید اهمیت ما در کاغذ وب تماس بگیرید.