دبیرستان شروود به دلیل مسائل پلیس روز دوشنبه تعطیل شد

هیئت مدرسه دولتی همیلتون می گوید ساختمان مدرسه متوسطه شروود به منظور “حمایت از یک موضوع پلیس” روز دوشنبه بسته خواهد شد.

طبق گفته شاون مک کیلوپ ، سخنگوی هیئت مدیره همیلتون-ونت ورث ، یادگیری به صورت جدول زمانی منظم دانش آموزان ادامه خواهد یافت.

وی در یک ایمیل نوشت: “اولویت ما این است که دانش آموزان بتوانند از راه دور یاد بگیرند ، زیرا ما از کار پلیس حمایت می کنیم”

این سرویس بلافاصله به سوالات در مورد وضعیت پاسخ نداد.

هیئت مدیره می گوید اطلاعات مربوط به زمان بازگشایی مدرسه در اسرع وقت به اشتراک گذاشته می شود.