آموزش تعمیرات موبایل – دوره آموزش تعمیر موبایل + مدرک فنی – فن آموزان

اگر برای شروع کار به مشکل خوردید از نوک پیچ گوشتی یا انبردست برای اهرم کردن استفاده کنید. با توجه به اعداد داده شده ملاحظه می شود مجموع شیارهای اصلی و راه انداز از تعداد شیارهای موجود بیشتر می باشد و بنابراین مجبور هستیم كه تعدادی از شیارها را به صورت دو طبقه سیم پیچی كنیم در این مثال در شیارهایی كه دو طبقه می شوند، می توان دو بازوی مربوط به كلافهای اصلی و یا دو بازوی مربوط به كلافهای فرعی را جای داد كه بشرح آنها می پردازیم. البته ضریب توان و راندمان را از منحنی شماره 5 و 6 تعیین می كنیم و سپس جریان را نیز تعیین می كنیم. ابتدا می بایست مربوط به دور تند را انجام داده و دیاگرام گسترده این قسمت را ترسیم می كنیم. 24 باشد دیاگرام گسترده كامل آن را طوری رسم كنید كه در شیارهای دو طبقه یك بازو از كلاف اصلی و یك باز و از كلاف راه انداز واقع شود. برای سیم پیچی یك موتور باید ابتدا دیاگرام گسترده سیم پیچی را رسم نموده و سپس با كمك آن استاتور را سیم پیچی كرده، برای ترسیم دیاگرام گسترده سیم پیچی روشهای متفاوتی وجود دارد كه نتیجه نهایی تمام روشها یكسان بوده و به كمك آن یك سیم پیچی كاملا متقارن و یا در حد قابل قبول بدست می آید در هر یك از این روشها سعی می شود كه شیارهای استاتور توسط سه دسته سیم پیچ مساوی پر شده و طریق صحیح به یكدیگر اتصال یابند تا حتی الامكان یك میدان دوار متقارن بوجود آید.

ترسیم دیاگرام گسترده سیم پیچی دو طبقه به روشهای مختلف امكان پذیر می باشد كه در اینجا بذكر متداولترین روش آن می پردازیم. شروع فازها از شیارهای دیگر كه در قطبهای مخلتف قرار گرفته باشند نیز می تواند باشد مثلا شروع فاز R از شیار یك و شروع فاز T از شیار 9 و شروع فاز S از شیار 17 (240 – درجه بعد از فاز T) باشد. در ادامه فرآیند سیم پیچی و پس از سربندی کلافها، دو سر سیم از هر فاز به خارج از موتور به منظور اتصال به شبکه برق کشیده میشوند. سیم پیچی که از فاز T تغذیه می کند شروع سیم پیچی را (w ) و انتهای آنرا با ( Z )برای یافتن سر سیم ها :ابتدا باید دو سر هر کلاف را پیدا کنید از مولتی متر یا هر روش دیگری که می شناسید .( یک سر مولتی متر را به یک سر سیم گرفته ، سر دیگر مولتی متر را با 5 سر سیم باقی مانده امتحان می کنید . این ویژگی ها باعث شده تا کارآموزان بسیاری برای آموزش سیم پیچی موتور این دوره را انتخاب کنند. این سه ویژگی از مهم ترین ویژگی های است که یک آموزشگاه سیم پیچی موتور بایستی دارا باشد.

در صورتی كه استاتور یك موتور آسنكرون تنها با یك گروه كلاف سیم پیچی شود و بهیک منبع یك فازه اتصال یابد در این صورت یك میدان متغیر ایجاد می شود و بر عكس سیم پیچی سه فازه دیگر میدان دوار نخواهیم داشت. در سیم پیچی متحدالمركز گام كلاف های مربوط به هر گروه كلاف با یكدیگر تفاوت داشته درحالیکه در سیم پیچی زنجیره ای گام مساوی بوده و به صورت کلی سیم پیچی نیز راحتتر انجام می پذیرد. سیم پیچی موتور روش مخصوص به خود را دارد و بروز هرگونه اشتباه در مراحل انجام سیم پیچی موتور را دچار مشکل خواهد کرد، بنابراین با آموزش های گام به گام این کار را انجام دهید. شما طی دوره سیم پیچی بایستی به صورت عملی سیم پیچی و نکات و مراحل انجام آن را یاد بگیرید بنابراین توجه داشته باشید که کارگاه به تجهیزات و ابزارهای سیم پیچی مجهز باشد. 4 می باشد چون هر كلاف دو شیار را پر می كند بنابراین مجموعا 24 شیار توسط سیم پیچ اصلی پر می شود. جریان خط نیز بر روی پلاك موتور نوشته می شود و یا از طریق محاسبه بدست می آید و با توجه به آن می توان جریان هر یك از سیم پیچها را بدست آورده و همچنین وسایل حفاظتی مناسبی را برای موتور بكار گرفت.

مراقب باشید آسیبی به آرمیچر یا بخش های خارجی الکتروموتور به خصوص قسمت های آموزش سیم پیچی فنی حرفه ای تهران مسی وارد نشود. آموزشگاه های مختلف ممکن است شهریه های متفاوتی را از متقاضی دریافت نمایند اما بهتر است به دنبال دوره آموزشی باشید که در کنار شهریه مناسب، کیفیت بالایی را در آموزش ارائه دهد. اگر می خواهید در زمینه سیم پیچی موتور فعالیت حرفه ای داشته باشید و یک سیم پیچ حرفه ای موتور شوید حتما بایستی آموزش سیم پیچی موتور تک فاز و آموزش سیم پیچی موتور سه فاز را به طور کامل یاد بگیرید. در دوره سیم پیچی به طور کامل این موتورها و تفاوت های آنها آموزش داده می شود. با شرکت در یک دوره سیم پیچی موتور فنی حرفه ای می توانید در مدت زمانی کوتاه به این مهارت ها دست پیدا کنید و سیم پیچی موتور تک فاز و سه فاز را به طور کامل یاد بگیرید. با استفاده از یک گوه کلکتور داخلی الکتروموتور را خارج کنید سپس به آرامی به بالا هدایت کنید تا سیم پیچ ها باز شوند. دستمال را به آرامی روی سطح میزکار بکشید تا گرد و غبار از روی سطح آن تمیز شود. اولین و مهمترین ویژگی که یک آموزشگاه خوب سیم پیچی دارد مجهز بودن آن است.